Lietošanas noteikumi

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā. Pirms pasūtīšanas lūdzu izlasiet šo dokumentu.

Lietotāja tiesības un pienākumi

Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.

Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA "Omnilat" patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Apmaksu var veikt tikai ar bankas karti, ja vēlaties rēķinu lūdzu sazinaties ar mums.
sīkāka infomācija sadaļā piegāde un apmaksa

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic SIA "Omnilat", Mēness ielā 13, Rīga  saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

SIA "Omnilat" tiesības un pienākumi

SIA "Omnilat" apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā. Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2011/83/ES 52.punktu "Preču piegāde saistībā ar pārdošanas līgumiem var notikt dažādā veidā, turklāt vai nu nekavējoties, vai vēlākā datumā. Ja puses nav vienojušās par konkrētu piegādes datumu, tirgotājam piegāde būtu jāveic pēc iespējas agrāk un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. [...]" 

Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība sazinoties ar mums telefoniski +371 22007474 vai caru epastu info@omnilat.lv

Izmantojot "Sia "Omnilat" www.omnilat.lv" interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.

Atteikuma tiesības

Atteikšanās no pasūtījuma

No pasūtījuma Jūs varat atteikties jebkurā tā stadijā, arī 30 dienu laikā pēc preces saņemšanas - to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas.

Ja, neskatoties uz preces detalizēto aprakstu un apskati, 30 dienu laikā izlemsiet to atdot veikalam, sūtīšanas izdevumi būs jāapmaksā Jums. Mēs sagaidām, ka šajā gadījumā Jūs preci tikai aplūkosiet un atdosiet tādu, kādu saņēmāt, ieskaitot iepakojumu un aizsargplēves. Ja Jūsu veikto darbību dēļ preces vērtība būs mazinājusies, mēs paturam tiesības šo vērtības samazinājumu ieturēt no atmaksājamās summas.

Mēs rūpējamies, lai prece no veikala tiktu izsūtīta nevainojamā kvalitātē. Ja tomēr iegādātajai precei 30 dienu laikā konstatēsiet kādu tehnisku defektu vai nepilnību pēc saskaņošanas ar mums (uzrakstiet e-pasta vēstuli, un mēs Jums nosūtīsim detalizētu instrukciju) varat sūtīt to atpakaļ mums. Šādā gadījumā Jums ir tiesības lūgt preces nomaiņu vai naudas atdošanu.

Naudas atmaksa

Ja kādu augšminēto iemeslu dēļ Jums jāsaņem atpakaļ par preci samaksātā nauda, tā tiek pārskaitīta uz to kontu, no kura tā ieskaitīta, vai ja veikta samaksa skaidrā naudā, tad uzrādod čeku tiks atmaksāta uz vietas veikalā.